นำภาพนิ่งเข้ามาตัดต่อในวิดีโอด้วยการ pan ภาพ และ การ Tilt พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 12:11 น.

สอนตัดต่อ การนำภาพนิ่งเข้ามาตัดต่อในวิดีโอด้วยการ pan ภาพ และ การ Tilt ภาพ
ด้วย Final cut Pro X