สร้างกรอบภาพด้วย Shape ใช้สำหรับซ้อนภาพผู้แปลภาษามือ FCPX พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 09:59 น.

การสร้างกรอบภาพด้วย Shape ใช้สำหรับซ้อนภาพผู้แปลภาษามือ
ในการอ่านข่าว หรือการซ้อนภาพผู้บรรยายประกอบเนื้อหาวิชา