การตัดเสียงรบกวน หรือเสียงที่ดังมากเกินไปแทรกในระหว่างเสียงพูด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 เวลา 21:43 น.

การตัดเสียงรบกวน หรือเสียงที่ดังมากเกินไป ที่แทรกในระหว่างเสียงพูด
ให้ดูที่ยอดคลื่นเสียงจะสูงมาก ให้ใช้วิธีนี้ ดึงยอดลง

โดยใช้  Envelope Tool  

1.ขยายช่วงสัญณาณ wav คลื่นเสียงให้เห็นชัดเจน คลิ๊กเลือกที่รูปแว่นขยาย เลือกแล้วเครื่องมือจะเป็นสีเทา
แล้วไปคลิ๊กแถบสัญญาณเสียง ให้เห็นคลื่นเสียงที่ดังมากเกินไปชัดเจนขึ้น
แล้วไปคลิ๊กแถบสัญญาณเสียง ให้เห็นคลื่นเสียงที่ดังมากเกินไปชัดเจนขึ้น

2. เลือกเครื่องมือ Envelope tool รูปสามเหลี่ยม บนล่างมีจุดสีขาว และเส้นสีน้ำเงิน ตรง กลาง เลือกแล้วเครื่องมือจะเป็นสีเทา

3. แล้วกดเม้าท์ลงไป ที่ ช่วงคลื่นเสียงที่ ดังมากเกินไปจากมีจุดสีขาวขึ้น

 4. จากนั้นให้ สร้าง จุด ด้านหน้า และด้านหลัง จุดที่ปรับจะดึงเสียงลง  เพื่อเป็นการล๊อคเสียง ทางด้านหน้าและหลัง ไม่ให้ถูกดึงลง

5. ดึงลงเฉพาะ จุดตรงกลาง  สามารถเอาเม้าท์จับจุดสีขาวลากไปมา ปรับแต่งให้เสียงสมูทได้
ตรงไหนดังมากก็จุดสีขาวไว้ แล้ว ค่อยมาจุดด้านหน้าและหลัง ดึงตรงกลางลงเท่านั้น เสียงอื่นๆปกติ คงที่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 เวลา 21:52 น.